Virtual Private Server (VPS)

Dit is de volgende logische stap als shared hosting niet meer voldoet voor uw website(s). Het is een systeem om op fysieke server meerdere 'virtuele' machines te implementeren. Virtualisatie maakt het mogelijk om op een fysieke server een aantal virtuele servers te gebruiken. Daarnaast levert het gebruik van virtuele servers inherent beveiliging; een gecompromitteerd VPS heeft geen consequenties voor andere VPS-en op dezelfde (fysieke) machine, zoals dat bij shared webhosting normaliter wel het geval is.
Virtualisatie kan ook gebruikt worden om verschillende en niet-uitwisselbare besturingssystemen op dezelfde computer te draaien. Bij VPS-technologie draait het vooral om het opsplitsen van een fysieke server in meerdere kleinere (virtuele) servers. Wij maken voor al onze services en producten enkel en alleen gebruik van hoogwaardige zeer betrouwbare Dell servers. XaraHosting blijft altijd eigenaar van de fysieke server om onze klanten optimaal te kunnen bedienen.